เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานของไซต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้
นอกจากนี้ การใช้งานไซต์ต่อไปนี้ถือว่าคุณยอมรับในการใช้คุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

SUPERNOVA CO.,LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนด "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ดังต่อไปนี้

 1. การกำหนดและปรับปรุงกฎข้อบังคับภายในอย่างต่อเนื่อง

  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดกฎข้อบังคับภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการและรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่เสมอ

 2. การใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับเนื้อหาและขอบเขตของงานของบริษัท จะดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเหมาะสม

 3. การดำเนินมาตรการความปลอดภัย

  บริษัทกำหนดกฎข้อบังคับและดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกนอกองค์กร หรือถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่มีสิทธิ์ การสูญหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

 4. การเคารพสิทธิ

  บริษัทเคารพสิทธิของบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการขอเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง บริษัทจะตอบสนองอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสังคมและประเพณีที่ยอมรับกัน

 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 1. การใช้คุกกี้

  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและเพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า

 2. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือฟังก์ชันที่บันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าลงในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า (หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) ตัวอย่างเช่น การใช้คุกกี้ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าที่เยี่ยมชม

2023.8.1
SUPERNOVA CO.,LTD.
ผู้อำนวยการ มิโนรุ คาตายามะ